ชื่อ - นามสกุล :นายรักษก อภิวงค์คำ
ตำแหน่ง :รอง ผอ.ศว.นว.
หน้าที่หลัก :ผู้บริหาร
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ผู้บริหาร
หน้าที่ในกลุ่ม : บริหารสถานศึกษา