ชื่อ - นามสกุล :นางยุพเรศ แก้วจงประสิทธิ์
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการพิเศษ
หน้าที่หลัก :หัวหน้าส่วนวิชาการ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ส่วนวิชาการ
หน้าที่ในกลุ่ม :